Profil

Tårnborg Junior og ungdomsklub er en institution der er kendetegnet ved at have et højt aktivitetsniveau og et personale og en ledelse der er ajourført med den pædagogiske udvikling. 

Vi er en selvstændig institution, der har et tæt samarbejde med Tårnborg Skole og SFO Tårnfalken.

Klubben er et sted hvor børn og unge møder omsorgsfulde og nærværende voksne, der agerer som gode rollemodeller og aktivt delagtiggør sig i medlemmernes liv.

Kompetencer

Det pædagogiske arbejde i Tårnborg Junior og Ungdomsklub bygger på værdier som anerkendelse, tydelighed, empati, inddragelse, dialog, samarbejde, åbenhed og aktiv deltagelse. Vi har fokus på børnenes kompetencer og ressourcer frem for børnenes "svagheder".